За съществуващи екипи

Това направление на тиймбилдинг се извършва, когато е установена потребност от мотивиране, активиране и подобряване дейността на вече съществуващи екипи. Използва се също при възможността за възникване на екипна задача с висока степен на сложност, както и ако:

• на екипа Ви му предстои да работи по важен проект и искате той да бъде завършен успешно и в срок;
• искате да сближите служители от различни отдели, за да подсигурите безпроблемния работен процес, разбирателство, доверие и успех
• искате да избегнете риска от конфликти и стрес на работното място

то Вие можете да направите това по един необикновен начин, след което само да „оберете” плодовете от ползотворната им работа.

Тиймбилдинг за съществуващи екипи

error: Съдържанието не може да се копира.