Хюман дизайн

Най – важните лични качества произлизат от моето дълбоко себепознание. Познавайки своята енергия/приложен личен профил/ ме прави невероятен Обучител.

Профил 5/2 е роденият лидер, с най – ефективния стил за ръководител/ демократично – либерален/. Дефинираният сакрален център ми дава магическата енергия да творя и осъществявам целите си. Многобройните и разнородни образования ме правят оригинален и печеливш в различните сфери на дейност. Многобройните проведени тренинг/обучения в МЛС ме издигнаха до моята уникалност. За по пълната ми съвършеност допринесоха проведените тренинги на педагогически персонал и проведените бизнес коучинг сесии. Получените практически забележителни резултати ми предоставиха магическото вътрешно удовлетворение.

Не на последно място за необикновен специалист ми отвори врати и НЛП за моето изключително вълнуващо личностово развитие /спокоен, пъргав, креативен ум и уникално услужлива памет.

error: Съдържанието не може да се копира.