Обучение по БДП

Възпитанието и обучението по Безопасност на движението по пътищата е съществен компонент от цялостната учебно – възпитателна работа, която се извършва в детските градини и училищата.

„Training Lab” разполага със специалисти, с необходимата подготовка и опит, за да преподават БДП.

Безопасност на движението по пътищата

error: Съдържанието не може да се копира.