Бизнес обучения

Център за психологически изследвания, обучение и развитие на персонала „Training Lab” организира и предлага психологически обучения насочени към бизнес сектора, ръководени от треньори с доказан опит и познания в съответния бизнес. Обученията са интерактивни и включват ролеви игри, бизнес казуси, дискусии по темата, обратна връзка и други интерактивни методи за обучение.
Организираните и провеждани обучения дават възможност за запознаване и усвояване на различни инструменти, технологии и методи на работа. По време на обучителните програми, усилията насочени към усъвършенстване потенциала на участниците и развитие на необходимите в процеса на работа личностни качества и меки умения.

Фирмени обучения

Подбор на персонала

Коучинг обучения

error: Съдържанието не може да се копира.