За новосформирани екипи

Всяка промяна, нововъведение, разместване или преструктуриране в една огранизация, фирма или институция е свързана със сътресения, междуличностни конфликти и време, необходимо за адаптация. Постъпването на нови служители или сформирането на нови екипи – също.

За да бъде успешна една структура, независимо от броя на членовете в екипа си, всеки един елемент от „машината” трябва да знае своето място и да е винаги готов да помогне на колегите си в постигането на общата цел. С цел преодоляване на адаптационния период, по-бързото запознаване между членовете на екипа и достигането на висока съвместимост, мениджмънта често използва тиймбилдинг програмите.

Те са предназначени и подходящи за служители от най – ниските до най – високите йерархични нива на организацията.

Чрез TEAMBUILDING за новосформирани екипи Вие ще можете да:

• Мотивирате новопостъпилите членове на екипа да работят като едно цяло и да имат доверие един в друг;
• Разберете кой е неформалният лидер във Вашата фирма;
• Разберете какви са скритите качества и потенциал на всеки един от Вашите служители;
• Използвате качествата, които те ще покажат в непринудена обстановка;
• Заздравите отношенията си с Вашите служители и висш мениджмън;
• Доставите удоволстие и забавления на всички.

За новосформирани екипи

error: Съдържанието не може да се копира.