Фирмени обучения

С реализираните обучения ,Training Lab отговаря на конкретната потребност на организацията. Преди всичко те са съобразени с идентифицираните нужди, заложените цели и желаните резултати от компанията. В разработването и реализирането на всяко едно от обученията, нашите специалисти изцяло се ръководят от иновативните бизнес тенденции и техники за работа, доказали ефективността и валидността си.

В резултат на проведените тренинги, участниците получават набор от знания, практически умения и инструменти, които благоприятстват вписването им в конкретна организация. В тях се изграждат и усъвършенстват личностни качества, които са от изключително значение за по – ефективното справяне със задълженията на поетата позиция и постигането на по-високи резултати.

Оценка качеството на персонала

Практически умения за развитие лоялността

Как да адаптираме успешно своя персонал

Кака да бъда ефективен ръководител

Как да водим преговори

Печелившите преговори

Ефективна интеграция на компетенциите

Техники за ефективна комуникация

Ефективна увереност

Делови вид на професионалиста

Стимулираният лидер

Оптимизиране на времето

Как да печелим симпатии

Прочети посланието на лицето

Привлекателната сила на забавния човек

Преодоляване на конфликтите и стреса

Стопирайте стреса в работата

Изграждане на умения за работа в екип

Управление на конфликтите организацията

Как да обучим служителите си

Психодиагностиката в бизнеса

Тайната на лоялността

Как да оценяваме обективно персонала си

Методи за оценка развитието на персонала

Как да адаптираме новите служители

Вътрешен треньор на фирмата

Как да мотивираме персонала си

Методи за оценка на трудовото представяне

Ефективна реч и резултатно презентиране

Организационна култура

Мотивацията и лоялността във Вашата фирма

Ефективно ръководене на персонала

Контрол над стреса за ефективната работа в екип

error: Съдържанието не може да се копира.