За училища

Тренингите за педагози силно акцентират на практическата и непосредствената приложимост. Съобразени са с най-актуалните и доказали ефективността си педагогически подходи, методи и техники на работа.

Този тип обучения са разработени с цел повишаване квалификацията и улесняване работния процес на практикуващите в сектора на образованието специалисти – директори, учители, педагогически съветници, логопеди, социални и специални педагози, социални работници и др.

Смарт техники за повишаване на работоспособността

Работа в екип и развитие на екипните взаимоотношения чрез НЛП и коучинг методи за позитивно решаване на конфликти

Коучинг методи във възпитанието и ученето

Кариерно развитие и лична ефективност-

Учителско портфолио

Развитие на екипните взаимоотношения

Емоционална интелигентност

Невербална и вербална комуникация в международните отношения

Какво ни кара да действаме или как да мотивираме себе си и другите“?

Коучинг

Позитивно решаване на конфликти и развитие на толерантността

Превенция за използването на вещества, водещи до зависимости (тютюнопушене, алкохол,наркотици)

Позитивни поведенчески техники и развитие на толерантността

Работа с ученици с агресивно поведение

НЛП методи за повишаване на мотивацията за учене на учениците

Коучинг методи във възпитанието и ученето

Изграждане умения по ключови компетентности чрез НЛП

Как да привлечем нашите деца в нашето училище?Коучинг

Разпознаване и работа с най-честите симптоми на СОП

Коучинг методи във възпитанието и ученето

Развитие на екипните взаимоотношения

Емоционална интелигентност

Невербална и вербална комуникация в международните отношения

Какво ни кара да действаме или как да мотивираме себе си и другите

Позитивно решаване на конфликти и развитие на толерантността

Превенция за използването на вещества, водещи до зависимости (тютюнопушене, алкохол, наркотици).

Позитивни поведенчески техники и развитие на толерантността

Изграждане умения по ключови компетентности чрез НЛП

Коучинг за лидери

Изграждане на емоционална и психична устойчивост сред децата в предучилищна и училищна възраст

Внимание. Високите резултати от класните стаи на бъдещето и работа по STEM дисциплини

Как да се справим със стреса по време на пандемия

Коучинг. Развитие на творчеството и креативността и силата на презентационните умения

Коучинг за лидери – практическата психология в помощ на педагогическата практика

Протокол и етикет - дрескод и култура

Tайната на иновационните образователни технологии и платформи и работа по STEM дисциплини

Коучинг. Oраторско майсторство гаранция към висок успех

Aктьорското майсторство предизвикателство в педагогичексата среда

Развитие на екипните взаимоотношения чрез взаимопомощ

Позитивни поведенчески техники и развитие на толерантността чрез емпатия

Ефективно управление на времето в педагогическата среда

Тайният саботьор на учебния процес

error: Съдържанието не може да се копира.