Бизнес коучинг

Терминът „коучинг” е въведен в бизнес – мениджмънта в началото на 90 – те години и буквалния му превод е „наставлявам, подготвям, тренирам”. На практика, коучинг-ът се създава и развива на корените на психологичта, мениджмънта, философията и логиката. Основните начала на коучинг-а е НЕ да се научи някой на нещо, а да се СТИМУЛИРА НЕГОВОТО САМООБУЧЕНИЕ. Т.е. човекът, чрез собствената си активизация САМ да търси, открие и получи необходимите знания. Основната цел на коучинг-а е откриването, „събуждането” и „отключването” на „спящия” вътрешен потенциал на организацията и отделния човек в нея. Поради тази причина основното направление и цел на коучинг-а е провокиране на мисленето, креативността, идейността, самоактуализацията и мотивацията.

Бизнес коучингът е най-доброто продължение на всяко консултиране или тренинг. Без коучинг тренингът или консултирането често са загуба на средства, тъй като инерцията на системата се връща обратно там, където е била. Съпротивата срещу промяна не е негативно явление, но е неизбежно. Без стабилност бизнесът може да се срине, ето защо той се съпротивлява към всяка промяна, било то и положителна. Бизнес коучингът помага за намиране на най-ефективния път при решаване на каквато и да е конкретна задача. Той позволява правилно да се фиксират приоритетите и да се намерят необходимите ресурси и оптимално решение, на която и да е задача или проблем.

Ръководене на персонала

Практически умения за развитие лоялността на персонала

Оценка за качеството на персонала

Приложение на психодиагностичните методи в бизнеса

Мотивацията и лоялността във Вашия бизнес

Как да мотивираме персонала си

Методи за оценка на персонала и неговото ефективно развитие

Как да бъда ефективен наставник на своите служители

Как да адаптираме успешно своя персонал

Ефективно интегриране на компетенциите в системата за управление на персонала

Мотивация на персонала

Оценяване на персонала

Ефективно ръководство

Печелившите преговори

Ефективното презентиране

Привлекателната сила на забавния човек

Управление на времето

Стопиране на стреса в работата

Конфликтите и тяхното разрешаване

Интегриране на компетенциите в организацията

Адаптиране на новите служители

Вътрешен треньор на организацията

Ръководене на служители

error: Съдържанието не може да се копира.