Тиймбилдинг

Основната цел на teambuilding програмите зависи от потребностите и установените нужди на компанията. Той е формат, благодарение, на който със забавни и спортно – развлекателни елементи да бъдат достигнати предварително заложени цели, а именно:

За новосформирани екипи

За съществуващи екипи

•    Повишаване мотивацията на персонала (Тази тематична насока е особено на teambuilding e особено подходяща за фирми, развиващи се в сферата на търговията и продажбите);

•    Справяне със стреса на работното място;

•    Решаване на конфликти на работното място;

•    Повишаване на екипността, екипните взаимодействия и доверие между отделните членове на екипа;

•    Подобряване на комуникационните умения и цялостната вътрешнофирмена комуникация;

•    Повишаване мотивацията за работа на служителите в организацията;

•    Развитие на колективните ценности;

•    Награда за служителите (Тази тематична насока обикновено се съчетава с фирмени тържества – новогодишни, пролетни или тематични).

error: Съдържанието не може да се копира.