Human Design ЗА ЕКИПИ

Ние сме сложни създания и действително сме уникални. Светът ни обуславя да бъдем едни и същи, умът ни е замъглен от отва обуславяне. Сравнението с другите по ражда у нас впечатлението , че някак си не е правилно да бъдем просто човека , който сме.Започвайки да следвате стратегията и авторитета си се опълчвате срещу обуславянето на обществото. Ставате СЕБЕ СИ. Това е пътят към пробуждането и личната автентичност, която в комбинация с други подобни личности водят до създаването на уникален екип,който осъзнато и последователно постига целите, които сам си е планирал и поставил.

Хюман дизайн  за екипи ви дава възможност да разберете сега:

Как членовете на екипа взаймодействат помежду си;

Как да изразявате собствената си природа в екипната дейност;

Как да вярвате в себе си и същевременно да разбирате и предоставяте свободата а другите да бъдат различни;

Как взаимовръзката в екипа да е по – ползотворна, ефективна и неповторима;

Как да развиете осъзнато емоционалната интелигентност на всеки от членовете на дадения екип;

Как всеки от екипа да намери мястото си в него и да бъде себе си.

error: Съдържанието не може да се копира.