Управление на образователните промени

  • Начало
  • Управление на образователните промени

Чрез това обучение участниците придобиват приложими на практика умения за идентифициране на фактори, влияещи от външната и вътрешна среда над развитието на образователната институция. Същевременно се развиват и подобряват уменията им за анализиране на тези фактори и SWOT анализ. Овладяват се техники за разработване на визия, мисия и стратегическа цел за развитие на училището. Разработването на приоритети, цели, дейности и проекти за дългосрочното развитие на училището е също важна за обучението тема.

error: Съдържанието не може да се копира.