Управление на конфликтите в организацията

  • Начало
  • Управление на конфликтите в организацията

Обучението / тренингът е подходящ за ръководители на предприятия, ръководители на структурни подразделения, ръководители на персонала по отделите.

В коучинга „Управление на конфликтите в организацията“ Ви предлагаме следните теми:

– какво трябва да знае ръководителят за конфликтите;

– причини за възникване на конфликтите в организацията;

– типове конфликти в организацията;

– динамика на конфликта;

– позиции и интереси на страните в конфликта;

– способи за ефективно управление на конфликтите;

– работа със скритите или неосъзнати конфликти между служителите;

– асертивно поведение в конфликтите;

– как да се дава позитивна или негативна обратна връзка на служителите, за да не стане тя причина за възникване на конфликт.

error: Съдържанието не може да се копира.