Управление на класа

Учителите днес срещат предизвикателства на много нива, когато се опитват да конструират и поддържат дисциплинарната, хармонична и стимулираща образованието среда. Управлението на класа е важна задача, изискваща от учителите да работят старателно и непрекъснато за поддържането на положителна психологическа атмосфера в класната стая.

Чрез обучението „Управление на класа” педагозите постигат  готовност за поемане на отговорност за контрола (управлението) на класа, ориентиране към дългосрочни ефективни решения на проблемите,  задоволяващи потребностите на ученика.

Водещите цели на обучението са:

–  Максимизиране на резултатите от обучението;

– Намаляване честотата на дисциплинарните проблеми;

– Създаване на положителна и безопасна среда;

– Осигуряване на производителен климат за обучение и за академични достижения;

– Демократичност, обратна връзка, топли взаимоотношения в класа.

error: Съдържанието не може да се копира.