Тайната за иновативните методи на преподаване в детската градина и работа по STEM дисциплини

  • Начало
  • Тайната за иновативните методи на преподаване в детската градина и работа по STEM дисциплини

Инфо за програмата: Въвеждане на иновативните методи за преподаване от най-ранна възраст. Усвояване на подходи водещи до това всеки ученик да успява, да изпитва радост и чувство на удовлетвореност от извършената дейност. Традиционният метод на обучение остарява и всеки може лесно да се увери в това. Все по-често се случва да чуем гласа на недоволните ученици, недоволните учители, недоволните родители… изглежда, че конвенционалното образование вече не може да осигури оптимално знание за съвременното общество. Затова въвеждаме на новите иновативни методи в стандартната класно-урочна система.

Традиционният метод на обучение остарява и всеки може лесно да се увери в това. Все по-често се случва да чуем гласа на недоволните ученици, недоволните учители, недоволните родители… изглежда, че конвенционалното образование вече не може да осигури оптимално знание за съвременното общество. Затова и ставаме свидетели на навлизащите нови, модерни практики, които действат на различен от досегашния принцип. Много от тези системи са все още на експериментално ниво, но по-разработените от тях показват огромен потенциал и обещаващи резултати – в пъти по-добри от резултатите, показващо традиционните методи на образование в последните години.

Въвеждането на новите методи ще доведе до разнообразяване на стандартната класно-урочна система, създаване на умения за презентиране на резултатите от екипната работа, развиване на умения за самоконтрол и самооценка. Проектно-ориентираното обучение е забавен начин учителите да направят ученето достъпно и учениците активни и отговорни към процеса на собственото си обучение.

Акцент ще бъде интегрирането на учениците, подкрепа на различните таланти на децата и превенция на агресивните прояви. Целта е да се подобри качеството на образователния процес.

Вече на всички учители е известно, че авторитарните подходи за преподаване, за „подчиняване на поданиците“ чрез наказания и награди, са неефективни в съвременното образователно пространство. В потвърждение на това са възгледите на известния психолог и учен Алфред Адлер, който препоръчва, ако искаме да успеем като учители, да се научим да преподаваме така, че „Да спечелим децата завинаги да ги превърнем в свои сътрудници“.

Иновативни методи и подходи в преподаването

  • Подход за толериране изявата на личностна позиция
  • Подход за осигуряване на условия за концентрация
  • Подход за насърчаване на самостоятелността
  • Подход за екипно взаимодействие
  • Подход за равнопоставеност на организацията и самоорганизацията в обучението
  • В заключение може да се каже, че посочените подходи не изчерпват списъка на възможните за приложение подходи. Чрез тях показваме само малка част от възможностите за постигане на единство между преподаването и учебно-трудовата дейност на децата. Важно за нас е всеки ученик да успява, да изпитва радост и чувство на удовлетвореност от извършената дейност. Убедени сме, че учителите, които познават индивидуално-психологическите особености на своите ученици най-добре, притежават широк спектър от компетенции, творчески подходи и техники, за да осъществят своята мисия – да спечелите децата завинаги.
error: Съдържанието не може да се копира.