Същност на позитивното родителство

 • Начало
 • Същност на позитивното родителство

Инфо за темата: Овладяване на нови методи и техники за леко и позитивно родителство. Подход в отглеждането на детето, при който се укрепва връзката между родители и деца, основана на взаимно уважение, подкрепа, разбиране на разнопосочните и променливи интереси и споделена чрез общуване по ненасилствен и конструктивен начин. Подходът е насочен към разгръщане на потенциала на детето в различни области.

Основната роля на родителите е да дават пример и да предложат добър модел. Почти всички отглеждат децата си по начин, подобен на този, с който са били отгледани и техните деца ще правят същото с деца си.

Идеите за позитивно родителство няма да са излишни, като се вземе предвид, че те вероятно ще бъдат прилагани и при следващите поколения.

Елементите на позитивното родителство биват следните:

 1. Извинение – приемайте грешките си и извинявайки се на детето – не само е по-вероятно то да прости, ако му бъде показано съжалението на родителя, но също така ще запомни за в бъдеще този знак за уважение
 2. Думичката с “Н” – всеки, който се е опитвал да каже на 4-годишното си дете, че НЕ му е разрешено да гледа любимото си филмче, докато не си прибере купищата играчки, които са осеяли цялата къща, по-скоро би се съгласил да му извадят зъб.
 3. Давайте добър пример – едно от най-старите клишета в родителския наръчник, “прави каквото ти казвам, а не каквото правя аз”.
 4. Едно отрицателно – 10 положителни
 5. Ангажирайте ги!

Изследванията показват, че през последните години в училище учениците, които са по-ангажирани с извънкласни дейности, се представят по-добре на края на годината.

Модели на позитивно родителство

 • наличие на безопасна с ясни граници, стимулираща среда;
 • преодоляване на предизвикателното поведение, чрез ограничения и любов;
 • стимулиране развитието на детето, чрез търпение и съчувствие
 • и други.

Няма магическа формула за отглеждането на перфектното дете – защото магическите формули и перфектните деца просто не съществуват.

Умният човек се учи от собствените си грешки, а мъдрият от грешките на другите!

error: Съдържанието не може да се копира.