Стопиране на стреса в работата

  • Начало
  • Стопиране на стреса в работата

Нервност, тревога, промяна в хранителните навици, променливо настроение, главоболие, загуба на ентусиазъм и енергия, хронична умора и много други проблеми без явна здравословна причина – това е стресът, болестта на съвременното общество. Медикаментите и алкохола не са решението на проблема.

Натоварването с необикновено големи отговорности, постоянното съобразяване с колеги и поразителната липса на време правят работната среда един от основните източници на стрес. Мениджърът е този, който трябва да се погрижи екипът и подчинените му да не изпадат в стресови ситуации, а това се постига с практични умения за управление на стреса.

Обучението „Стопиране на стреса в работата“ преглага пълен набор от умения за ефективен стрес-менидьмънт:

  • Запознаване с видовете стрес и причините за пораждането им;
  • Запознаване с видовете поведение в стресови ситуации и практични начини за неутрализирането им;
  • Техники за изграждането на психологически защити срещу потенциалните стресори;
  • Неутрализиране на стресогенните фактори;
  • Препоръчани методи за успокоителни практики на стресирания екип.

Силата на стреса зависи от редица индивидуални фактори, каквито са физическото здраве, сложността на поетите от нас ангажименти, очакванията на околните. Списъкът може да е удивително дълъг. Сега Вие избирате дали да приемете решението за промяна и да откриете мерките за навременна помощ!

error: Съдържанието не може да се копира.