Психологически подбор на персонал

  • Начало
  • Психологически подбор на персонал

Психологическият подбор на персонал се извършва от Специалист Психолог и Специалист Човешки Ресурси с професионален опит в сферата на трудовата и организационната психология.

Продължителността на процедурата се определя от:

* изискванията на работодателя към кандидатите за работа – квалификация, професионален опит, езикови и компютърни умения и др.;

* от възможностите, в момента на търсенето, на пазара на труда;

* от предоставяните от работодателя условия на работа;

* от териториалното позициониране на работното място и др.

Психологическият подбор е специфична разновидност на подбора на персонал и включва психологическа диагностика на кандидатите за работа, непосредствено преди тяхното назначаване. Диагностика може се извършва посредством доказали валидността и надеждността си тестови методики, които се подбират съобразно конкретната позиция. 

error: Съдържанието не може да се копира.