Практически умения за развитие лоялността на персонала

  • Начало
  • Практически умения за развитие лоялността на персонала

Създайте успешен екип, като управлявате силните страни на хората, вместо да страдате от техните слабости.

Чрез семинара „Практически умения за развитие лоялността на персонала“ Вие:

  • ще узнаете много нови неща за себе си и за своя екип, които ще Ви дадат друг различен поглед върху деловата комуникация с бизнес партньорите и Вашия колектив;
  • ще получите практически методи за диагнотика, формиране и развитие лоялността на персонала във Вашата фирма или организация;
  • ще разберете кои фактори стимулират или понижават активността на пресонала Ви;
  • ще можете ефективно да разпределяте задълженията по най-добрия начин, за да се използва творческият и делови потенциал на всеки служител.

Семинарът е предназначен за собственици или управители на фирми и организации, ръководители на подразделения, специалисти в отделите за работа с персонала.

В семинара са застъпени следните теми:

  • определение за лоялност на персонала;
  • класификация на типовете лоялност според К. Херски;
  • диагностика и методи за формиране на социалнопсихологическия климат;
  • технология за развитие и поддържане лоялността на персонала.
error: Съдържанието не може да се копира.