Позитивни поведенчески техники и развитие на толерантността

  • Начало
  • Позитивни поведенчески техники и развитие на толерантността

Инфо за програма: Познания за съвременните методи за развитие на асертивност и трите вида емпатия – когнитивна: да виждаш през очите на другия; емоционална – да чувстваш това което чувства другия; емпатична загриженост – да изразяваш загриженост за другия човек.

Познавайки трите основни метода ние развиваме нашата личност и постигаме все по  – високи резултати.

Позитивно-поведенческите техники се основават на факта, че чувствата в нас във връзка с някаква ситуация се пораждат в резултат на това какво си мислим за ситуацията. При тези техники всичко, което ни се случва, се приема за неутрално, докато не му придадете смисъл, което от своя страна води до определено чувство и поведение.

Ние не можем да контролираме какво се случва около нас и как се държат хората около нас, но тези техники ни учат да откриваме нездравословните и изкривени мисли в нас и да ги променим по начин, който ни кара да се чувстваме добре. Тези техники са най-изследваните и има множество клинични доказателства, че дават бързи резултати.

Едни от тях са:

Поведенческите експерименти – имат за цел да тестват мислите ви. Пример за мисъл, която може да тествате е „Ако се изкритикувам за това, че преяждам със сладко, ще ям по-малко.“ срещу „Ако съм мила и проявя разбиране и емпатия към себе си, ще ям по- малко“.

Дневник за мисли

Подобно на  поведенческите експерименти, с дневниците можем да тестваме валидността на мислите ни. Пример е студент, който получава негативна обратна връзка от преподавателя си и заключва: „Преподавателят ми смята, че не ставам за нищо.“

Планиране на приятни дейности

Това упражнение може да ни помогне при симптоми на депресия. Напишете дните от седмицата на лист хартия, започвайки от днес. За всеки един от дните, планирайте приятна дейност, нещо здравословно, което би ви било приятно да направите, но отдавна не ви е оставала възможност.

Излагане на стресови ситуации

Идеята е да изредите ситуации, които обикновено избягвате, на лист хартия. Например, ако имате хранително разстройство, може да направите списък на „забранените“ си храни, като примерно шоколадът може да е на първо място и плодово кисело мляко на последно.

Позитивно поведенческите техники варират и предоставят множество методи за справяне със стреса и напрежението натрупано в нас.

Толерантност

Толерантността представлява ценностно отношение на човек към хората, изразяващо се в признаване, приемане и разбиране на хора от различни култури и проява на търпимост към чуждо мнение, вярвания, поведение, желания, интереси и цели. Или приемане на другите такива, каквито са.

Формирането на толерантност представлява ключов фактор за пълноценното участие на децата в живота. Ето защо родителите и педагозите трябва да стимулират развитието им, да ги насърчават да разбират и приемат различията в ежедневието и да им помагат да изразяват своите чувства и емоции, както и да показват съчувствие при необходимост.

Животът в предучилищния колектив трябва да обогатява личността на детето. Освен да изпитва радост от общуването, да го стимулира и мотивира за участие в други дейности.

Така детето ежедневно ще се учи да изразява, показва и споделя различни чувства, да вземе отношение и показва адекватно поведение.

Детето трябва отрано да осъзнае своите възможности, достойнства и недостатъци, своите права и задължения пред другите и към себе си. Организирането на детски празници, които са наситени с много емоции, помагат на децата да се сближават, да делят и споделят общо пространство и съпреживяват заедно различни по вид чувства: щастие, успех, тъга, почит, и др. По време на играта се създават условия за развитие на положителни социални преживявания, които се намират в сложна връзка с нравственото развитие на детето.

Играта, като самостоятелна практика на детето, е мощно средство за неговото цялостно развитие и подготовка за училище и живота. Спецификата на дейността създава и обективни обстоятелства,  които я превръщат в ефективно средство и форма за формиране на качества, като толерантност, емпатия, уважение, внимание, любов, всеотдайност, дисциплина, отговорност, които определят нравствено-моралния облик на толерантния човек с насоченост към света и другите.

error: Съдържанието не може да се копира.