Подбор чрез Хюман Дизайн

Една от основните ни при подбора на персонал чрез „Human Design” е да намираме подходящи кандидати за различни позиции (асистенти, специалисти, мениджмънт) в зависимост от предпочитанията на клиента.

Ние предоставяме висок клас консултантски решения в областта на подбора чрез системата „Human Design“. Нашият екип е специализиран в селекция и представяне на точния кандидат с правилното отношение и способности за нашите клиенти. 

Основни етапи на подборния процес са:

  • Запознаване с дейността на компанията, определяне изискванията към позицията, обсъждане на основните аспекти в подборния процес;
  • Привличане на подходящи кандидати за позицията;
  • Интервюиране, психологически анализ, технически преглед на знанията и уменията на кандидатите;
  • Селекция и представяне на най-подходящите кандидати;

Чрез използваната и постоянно обновявана от нас методика, увеличаваме шанса назначените кандидати да се приспособят, при това бързо и лесно, към специфичните изисквания на конкретния клиент.

Системата „Хюман Дизайн“ позволява да бъде изготвена личностова характеристика – т.нар. „дизайн на човека“ на всеки одобрен кандидат, непосредствено преди неговото назначаване. В него подробно се описват пригодността на кандидата към определената позиция и професионалното направление. Дизайна на човека е валидиране на истинското му място в този свят, включително и в професионален аспект. Разкриват се мисловните, емоционалните, физическите и генетично заложените качества, които оказват въздействие върху здравето, кариерата, връзките, личните и професионални взаимоотношения. Също така се дава информация за възможността и начина на взимане на решения от кандидата. 

Тази информация за кандидата се представя на работодателя в писмен и систематизиран вид, при заявен от него интерес.

error: Съдържанието не може да се копира.