Подбор на персонал

Подборът на персонал е най – важната част от дейността на една организация.
Предвид спецификата на търсената позиция и в зависимост от предпочитанията на различните работодатели се използват различни техники и процедури за набиране и наемане на персонал. Основната цел е постигането на максимално покритие между качествените параметри и изискванията за съответната позиция и възможностите, предлагани от пазара на труда в конкретния момент.

Реализираната от нас процедура по подбор на персонал може да бъде психологическа или стандартизирана.

Подбор чрез НЛП

подбор-чрез-нлп

Подбор чрез Хюман дизайн

Психологически подбор

Стандартизиран подбор

error: Съдържанието не може да се копира.