Повече за мен

НЛП Мастер        

Firebird Trainings Center, Rishard Bandler – USA; Licensed Practitioner of Neuro – Linguistic Programming

 • НЛП терапевт и НЛП бизнес и личностен коучинг.

НЛП Практик       

Firebird Trainings Center, Rishard Bandler – USA;  Licensed Practitioner of Neuro – Linguistic       Programming

 • НЛП терапевт и НЛП бизнес и личностен  коучинг.
 • Придобита професионална квалификация „Обучител – консултант” по специалност „Организационно развитие и развитие на социални умения” – 2012г. придобита трета степен;
 • „Обучител – консултант” по специалност „Организационно развитие и развитие на социални умения” – 2014г., придобита първа степен /при проведени над 1 500 часа обучения/    
 • Център „Образование за демокрация” , гр. Пловдив

Магистър – психология  

 • Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
 • Психолог
 • Специализация „Консултативна психология”.

Счетоводство, финанси и контрол

 • У Н С С гр. София
 • Счетоводство, финанси и контрол.

Педагогическа правоспособност        

 • Икономически университет – Варна
 • Методика на обучението квалификация – Учител.

Оценител на машини, съоръжения и оборудване   

 • Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

Автотехническа експертиза     

 • Технически университет, гр. София, филиал гр. Сливен
 • Автоексперт
 • Вещо лице при Окръжен съд – Стара Загора; / 2000 – 2500 изготвени и защитени автотехнически и автооценъчни експертизи/
 • Управител и председател на Съюза на независимите автотехнически експерти в България(СНАТЕБ) клон Стара Загора.
 • Два доклада на тема „Анализ на ПТП с пешеходец” – Разработка на софтуер и анализ на скоростта на МПС –  Сп. „Механика на машините”.

Магистър „Транспортна техника и технологии” с професионална квалификация „Машинен инженер”  

 • Технически университет, гр. Варна.
 • Транспортна техника и технологии
 • Моторни транспортни средства

Н Л П

НЛП е система за изследване и промяна на реалното житейско поведение чрез

набор от принципи, поведенчески похвати и техники. То позволява да се променят, възприемат или отстраняват навици и предоставя възможност за избор на най-добрия за всеки човек рационален, емоционален и физически статус. НЛП (Невро- Лингвистично Програмиране) е създадено от креативния гений Д-р Ричард Бандлър и лингвиста Д-р Джон Гриндер, като хипнозата е един от мощните методи, които се използват в НЛП.

С НЛП моделираш живота си:

Невро – означава, че нашите преживявания и мисли намират и физиологично отражение в жестовете, движенията на тялото, очите, главата, дишането, интонацията, скоростта, силата, тоналността на речта ни. И  като ги наблюдаваме и  променяме, можем да оказваме влияние върху нашите субективни преживявания.

Лингвистично – подчертава, че нашите вътрешни преживявания намират израз в езика, с който говорим. Като изменяме начина, по който разговаряме, ние можем да изменяме както собствените субективни преживявания, така и чувствата и реакциите на другите хора. Програмиране – означава, че можем да променяме и насочваме собствените си мисли и поведение, както и това на другите хора, в желаната от нас посока така, както компютърът бива програмиран да върши определени неща

бонев
error: Съдържанието не може да се копира.