Печелившите преговори

Всеки знае, че работата по даден проблем не е лесна, особено, когато хората се ядосват или изнервят, когато не проявяват разбиране и когато нещата се приемат на лична основа. Преговорите са житейски факт. Те са обещаващо средство да получим онова, което искаме от другите.

Умението да се водят преговори е базово умение както за мениджъра, така и за търговците. Те са хората, които е необходимо да знаят как да получат желаното в границите на приличието, като бъдат почтени и същевременно се предпазват от онези, които биха се възползвали от тяхната почтеност.

Тренингът „Печелившите преговори“ предлага на търговските мениджъри и сътрудниците на компанията начин да договарят по-добри условия при покупко-продажбите само чрез ефективни преговорни техники.

След участие в тренинга, Вие ще:

  • използвате различните видове преговори, преценяйки кой от тях ще бъде ефективен в конкретната ситуация;
  • използвате основните стратегии на преговорния процес;
  • разберете основните стъпки при подготовката за преговори;
  • усвоите ефективни начини за влияние на събеседника по време на преговорите.
error: Съдържанието не може да се копира.