Педагогика на общуването

Обучението се реализира в три последователни модула, в които систематизирано се разглеждат теоретичните и практически аспекти на общуването с деца и подрастващи. Участниците в обучението имат възможността да се запознаят със спецификите, изискванията, последователността и сложността на педагогическото общуване. Благодарение на заложения практически модул се усвояват и конкретни умения в областта. 

error: Съдържанието не може да се копира.