НЛП методи за повишаване на мотивацията за учене на учениците

  • Начало
  • НЛП методи за повишаване на мотивацията за учене на учениците

Инфо за темата: Усвояване на основните НЛП методи и умения за повишаване на мотивацията на учениците и задържане на интереса им към даден предмет.

Откриване на вътрешният потенциал на учениците. Стремежа към цялостен напредък на учениците. Насърчаване към постигане и поставяне на цели.

Животът е серия от малки решения. Всяко едно само по себе си изглежда незначително, но взети заедно, се натрупват. Всяко едно от тях е важно. Цял един живот може да бъде променен с едно на пръв поглед малко решение. Всичко, което правим, всяко малко решение има определна цел. Поемането на отговорност за собствения ви живот означава да се водите от вашето собствено намерение и да си поставяте цели, да не оставяте другите да го правят вместо вас.

Всички познаваме успели и мотивирани хора, които се радват на висок престиж в професията, обществено доверие, социално признание и лично благополучие. Често се питаме – как става това? Можем ли и ние да бъдем толкова добри, колкото тях?

Невро-лингвистичното програмиране (НЛП) ни дава не само отговори на всички тези въпроси. То ни предоставя техники и инструменти за изследване на собственото ни поведение и поведението на другите, помага ни да осъзнаем към какво се стремим.

НЛП, изгражда умения. Той включва четири от основните НЛП презумпции.

  1. Всеки има ресурсите, от които се нуждае, или може да ги придобие.
  2. Хората правят най-добрия възможен избор в даден момент.
  3. Човешкото поведение има цел.
  4. Ако искаш да разбереш, действай.

Познания за същността на компетентностите. Познавайки свойте силни презентаторски умения и своята лична енергия и познавайки основните репрезантациони системи ние ще достигнем до цялата група деца. Развивайки специфични за дисциплината умения ние развиваме и нашите поведенчески („меки“) умения, както и усвояване на основни техники за тяхното дефиниране и трениране.

Познавайки нашата репрезентационна система ние ще развием и останалите си системи. Основната цел е да достигнем до всички наши деца и ученици да бъдем чути, да бъдем разбрани. Така нашите деца и ученици ще могат да се научат и те да комуникират по един уникален и творчески начин.

error: Съдържанието не може да се копира.