Невербална и вербална комуникация в международните отношения

  • Начало
  • Невербална и вербална комуникация в международните отношения

Инфо за темата: Овладяване на нови методи и техники за същността на невербалната и вербална комуникация.  Познавайки видовете емоции ние успяваме да упражним контрол върху себе си от което получаваме хармония между вербалната и невербална комуникация. Познавайки жестовете и езикът на тялото имаме възможността правилно да преценим отношението на отсрещната страна да го разчупим и постигнем ефективна комуникация.

error: Съдържанието не може да се копира.