Методи за оценка развитието на персонала

  • Начало
  • Методи за оценка развитието на персонала

Коучингът „Методи за оценка на персонала и неговото ефективно развитие“ е предназначен за ръководители и собственици на фирми, сътрудници и ръководители на отдели и други структурни подразделения във фирмата.

В програмата на коучинга са включени различни проблемни ситуации за решаване в малки групи, ролеви и делови игри.

Използват се следните методи за водене на тренинга:

* ролеви игри;

* работа в групи;

* дискусии;

* изпълняване на устни и писмени задачи.

error: Съдържанието не може да се копира.