Коучинг

Инфо за програма: Изясняване на приоритети, лично планиране и реално постигане на желани състояния и цели. Намирането на начини за намаляване на стреса в ежедневието ни или освобождаване на време за активности извън прекия професионален и семеен живот. Постигане на баланс между времето и енергията, които отделяме за работните си задължения и личните си приоритети.

Напоследък все по-често срещаме употребата на термина „коучинг”.

Какво означава това?

Коучингът е процес, чрез който хора, екипи и компании са подпомагани, за да достигнат най-високо ниво на своите способности. Коучингът се фокусира върху генеративната промяна и следователно е ориентиран към резултатите. Смисълът на коучинга е да бъдат използвани всички ефикасни инструменти, които подпомагат клиента в създаване на желаното бъдеще и прилагане на действията, които водят към превръщането на целите в реалност.

Международно проучване на Асоциацията по Мениджмънт, публикувана в Ню Йорк Таймс сочи, че чрез тренинг програми продуктивността се увеличава средно с 22% , докато чрез коучинг това подобрение е 88%.

Какво не е коучингът?

Коучингът не е консултиране, защото клиентът поставя цели, изработва решенията, следва плана си на действие.

Коучингът не е терапия, защото подходът е фокусиран около въпроса „Как да използваме ресурсите, които притежаваме?”

Не е менторство, защото коучът избягва да наставлява клиента.

Коучингът не е тренинг, защото се концентрира върху използване на успешните умения на клиента, докато развива ментални навици за осъзнато използване.

Не е чудно, че в момента КОУЧИНГЪТ набира популярност.

Защо е нужен коучинга?

Всички знаем, че знанието е най-трайно, когато идва от анализ на собствения опит. Именно това прави този подход доста по-ефективен, отколкото другите различни форми на обучение и възпитание.

Коучингът е нужен, защото помага на хората да достигат своите цели:

  1. по-бързо;
  2. по най-ефективния начин;
  3. да научат много неща за себе си;
error: Съдържанието не може да се копира.