Контрол над стреса за ефективната работа в екип

  • Начало
  • Контрол над стреса за ефективната работа в екип

Стресът може да бъде полезен и вреден. Вредният стрес, който специалистите наричат дистрес, отнема нашата енергия и ни разрушава. Стресът може успешно да бъде контролиран и преодоляването му на работното място е важен фактор за ефективността на екипа.  За всеки мениджър е полезно да има умения за откриването и облекчаването на стресогенните фактори, защото така осигурява подходяща среда за подчинените си и гарантира високи резултати.

В изключителното обучение „Контрол над стреса за ефективна работа в екип“са застъпени теми и подходящите към тях интерактивни методи за практическо овладяване на уменията. С ролевите и симулационни игри, познавателните тестове и възможността за дискутиране на автентични проблеми ние Ви предлагаме:

– Да сте осведомени за същността и фазите, през които преминава състоянието на стрес;

– Да установявате навременно високото ниво на стрес сред персонала;

– Бързо да разпознавате стресогенните фактори;

– Да знаете как да преодолявате стресорите за Вас и Вашия екип;

– Как да поддържате психоемоционалното си състояние в стресови ситуации – технически и практически стратегии;

– Лична програма за справяне със стреса на работното място;

– Изграждане на сигурност и позитивни нагласи в работната среда.

Управлението на стреса е в силна връзка с изграждането, поддържането и координирането на екипа. Със специалното предложение на това комплексно обучение  Вие откривате и усвоявате важните умения за ефективната и резултатна работа на колектива:

– Познаване същността на екипната организация в професионалната среда;

– Изследване на социалнопсихологическия климат в групата;

– Типовете колективни роли, тяхното лесно разпознаване и съвършено комбиниране;

– Техники за коригиране на небалансиран екип;

– Как да постигнете изключително важния колективен дух;

– Печелене на доверие сред екипа и стимулиране на толерантност;

– Постигане на интегрираност при съвместното действие на персонала;

– Умения за печеливша комуникация и преодоляване на конфликти;

– Методи за развитие на основните ценности на екипа;

– Транзакционен анализ – практическо изготвяне на оценка на колектива;

– Адекватни подходи към различните типове хора;

– Как да разбираме и ценим работата на персонала;

– Способи за управление емоционалното състояние на събеседника

С интерактивните методи, използвани от нашите специалисти, Вие постигате положителна промяна и удовлетворение от резултатите на Вашия екип още сега!

error: Съдържанието не може да се копира.