Кариерно развитие и лична ефективност

  • Начало
  • Кариерно развитие и лична ефективност

Инфо за програма: Познания за стиловете на учене и кариерно развитие, умения за преподаване взависимост от индивидуалните стилове на учене и потребности. Нашата лична ефективност за достигане на вътрешните потребности.

Вероятно през годините сте развили свои стратегии за учене, които са направили самия процес по-успешен. Безспорен факт е, че за по-лесно и ефективно учене е необходимо да разберем какви са нашите силни страни и да използваме именно тях.

Всеки човек развива последователен набор от поведения или подходи към ученето. Те са свързани с три процеса, които формират и различията в стиловете:

познание – как се придобива знанието

осмисляне –  как се преработва знанието

мотивация и емоции – включва ценности и тип емоционалност

Стилът на учене е важен за образованието в няколко аспекта:

  1. Влияе на представянето в училище.
  2. Има отношение към поведението на ученика.
  3. Съотнася се към стила на преподаване от учителя.

Безспорен факт е, че учителят може да помогне на учениците си да развият или да подобрят начините, по които те осмислят информацията, преработват я и я използват за постигането на своите академични цели.

Следните модели биха направили ученето още по-ефективно:

  • На учениците трябва да бъдат представени различни възможности за овладяване на учебния материал, не само основни стратегии за учене, но и конкретни тактики;
  • Стратегиите, които учителите предлагат да бъдат добре описани и да стане ясно на учениците кога, как и защо да ги използват;
  • Учениците трябва да бъдат подкрепени да развият свои стратегии и умения за по-лесно учене;
  • Добре е учителите да представят една информация по различни начини- вербално, чрез схеми, картинки, филми.

Кариерното развитие е процес, който се разгръща в рамките на целия живот на човека. Той обхваща професиите, видовете работа и дейностите, както и заниманията през свободното време, които съответното лице си избира. Личните решения, взeмани в рамките на този процес, са повлияни от семейната среда, семейното и училищно възпитание, религиозната ориентация и други социални фактори.

Що се отнася до процеса на кариерно развитие, то той се дефинира като “взаимодействието между психологически, социологически, икономически, физически фактори и фактори на случайността, които оформят последователността на отделните длъжности, професии или кариери, с които лицето се занимава в рамките на своя живот”.

Личната ефективност е индивидуална характеристика, която отчита степента на правене на нещата, които искаме / сме планирали да правим, при дадените условия и с оптимална употреба на ресурси, и постигането на исканите / планираните резултати.

Всеки ден ние прекарваме времето и енергията си за постигане на целите си. Но дори и на една и съща цел може да се постигне с различни подходи от различни хора. Това се случва, защото всички ние имаме различна лична ефективност.

Нашата ефективност зависи от нашите вродени – талант и опит, натрупан в процеса на развитие на личността.

Умения, които значително ще повишат ефективността на всеки, който ги притежава:

Определяне

 Позволява ви да се съсредоточите само върху постигането на определена цел, без да се отвлича вниманието от по-маловажни неща или спонтанни желания.

Самоувереността

Самоувереността се проявява в речта, външен вид, обличане, походка, и физическо състояние.

Устойчивост

Тя те кара да продължиш да се движиш напред , независимо от възникващите препятствия – проблеми, мързел, лошо емоционално състояние, и т.н.

Управление на стреса

То помага в борбата със стреса, който възниква в ежедневието от околната среда и други хора.

Умение за решаване на проблеми

Те помагат да се справим с проблемите, възникнали с липса на опит.

Креативност

Тя ви позволява да намерите необикновени начини за извършване на определена дейност, която  никой не се е опитал да се използва.

Генериране на идеи

Тя ви помага да постигнете целите си и използване на нови, оригинални, нестандартни идеи. Идеята е мисловен образ на даден обект, образуван от човешкия ум, който може да се променя, преди да бъдат приложени в реалния свят.

error: Съдържанието не може да се копира.