Как да оценяваме обективно персонала си

  • Начало
  • Как да оценяваме обективно персонала си

Оценяването на персонала е важно, за да се увеличи контрола над ефективността на персонала, а следователно и ефективността на бизнеса. Крайната цел на процеса е измерване на параметри, на които можем да влияем, за да оптимизираме качеството на работа в компанията.

Коучингът дава възможност оценяването на персонала да се види като ключов елемент от системата на управление на персонала. За да бъде избран възможно най-добрия метод за оценка е добре професионално да се определи целта на планираната оценъчна дейност и да се съобрази с цялостната стратегия на компанията.

С участието си в този коучинг Вие:

* научавате иновативните техники за оценяване на персонала;

* научавате как да оценяте персонала чрез тестове;

* помагате на служителите да осъзнаят по-добре ролята си в организацията.

Коучингът „Как да оценяваме обективно персонала си“ е предназначен за собственици на фирми, ръководители на подструктури, HR-мениджъри.

error: Съдържанието не може да се копира.