Как да адаптираме новите служители

  • Начало
  • Как да адаптираме новите служители

При постъпването  на нови кадри  в компаниите е необходимо да им бъде обърнато специално внимание, свързано със започването им на работа и адаптацията им. Прилагайки отлично действаща система за адаптация, служителите лесно възприемат и изпълняват ефективно своите задължения, в колектива се създава приятелска атмосфера без напрегнатост в отношенията, повишава се мотивацията за висококачествено изпълнение на работата. Това  неминуемо оптимизира производителността на всички фирмени нива.

Това обучение Ви предлага комплексна практика за изработка и приложение на способите за адаптация в компанията.

Обучението „Как да адаптираме успешно новите служители“ Ви осигурява:

– запознаване със съдържанието на адаптацията;

– запознаване с принципните условия за проектиране и приложение на системата за адаптация на персонала;

– придобиване на знания за ползване на разнообразните техники за оценката на ефективността на тази система;

– усвояване различните стилове на наставничество при въвеждането на нови специалисти в организацията;

– придобиване на практически умения за определяне на процедурите за адаптация;

– ефективен анализ на ситуацията в момента;

– ефективен начин как да оценявате по-точно системата на адаптация.

error: Съдържанието не може да се копира.