Какво е гражданско образование

  • Начало
  • Какво е гражданско образование

Най-представителната образователна общност е училището. Динамичната съвременност изправя българското училищно образование пред предизвикателства, които не могат да бъдат успешно посрещнати без качествено гражданско образование. Успешното му реализиране се основава на подходяща училищна среда и училищна култура, в която се насърчава активното участие.

Чрез семинара „Какво е гражданско образование?“ Вие:

  • усвоявате умения за превръщане на учениците в бъдещите активни и отговорни граждани;
  • запознавате учениците със същността на гражданското общество;
  • запознавате учениците с техните права, свободи и задължения като граждани на Република България и на Европа;
  • развивате организационните си качества.
error: Съдържанието не може да се копира.