Игри които развиват спонтанността и креативността

  • Начало
  • Игри които развиват спонтанността и креативността

Инфо за темата: Откриване на истинската същност за спонтанността и креативността и техното ключово значение за пълноценното развитие на личността. Ако кажеш на едно дете – нарисувай ми нещо за мама, то няма да мисли, а веднага ще грабне любимият си цвят молив и ще започне да рисува. Ако пък е под 6 години това, което нарисува няма да има нито форма, нито значение за него – то просто ще бъде красиво и…. за мама. Това е спонтанността.

Ако кажеш на едно дете – нарисувай ми нещо за мама, то няма да мисли, а веднага ще грабне любимият си цвят молив и ще започне да рисува. Ако пък е под 6 години това, което нарисува няма да има нито форма, нито значение за него – то просто ще бъде красиво и…. за мама.

Това е спонтанността.

Да си позволиш да правиш това, което ти идва отвътре – без значение крайният резултат и качеството. От значение е само колко добре си се чувствал докато си го правил.

Знаете ли кога винаги се появява спонтанността? Когато сме заплашени. Когато ще ни блъсне кола – ние инстинктивно и спонтанно правим движение с цел да се защитим. Друг момент, когато сме спонтанни е при изпитването на силната емоция породена от физическа болка – тогава спонтанно можем да се свием на кълбо, да извикаме, да избягаме.

Способността да се вземат спонтанни решения е придружена от способността от бърза адаптация. Хората, които действат импулсивно могат да запазят спокойствие, да маневрират добре сред проблемите и да бъдат по-гъвкави в ситуации с различна сложност.

За разлика от спонтанността, импулсивността се свързва с незабавното удовлетворяване на желанията.

Импулсивността се характеризира с „действие, без да мисъл“ и често води до  отрицателни последици. Импулсивността може да бъде представена като внезапно действие, силно емоционално заредено и удовлетворяващо определено базово желание или потребност.

Доказано е, че спонтанните състояния са с кратка продължителност, изключително непредвидими и често заредени с вдъхновение.

Според бащата на психодрамата Джейкъб Морено спонтанната личност е здрава личност. Спонтанната личност е креативна личност.

Дори водени по точен сценарий, винаги се получават различно. Затова точен сценарий няма. Упражненията са по-скоро предложения, които да доразвиете за целите си.

КРЕАТИВНОСТ

Какво означава креативност и това да бъдеш креативен? Отговорът на този въпрос зависи от концептуализирането на креативността.

Има три определящи фокуса, чрез които може да се мисли за креативността.

  • Първият концептуалзира креативността в контекста на съществуването.
  • Вторият проект концептуализира креативността чрез отношенията между различни конструкти – креативните процеси, креативните проекти или креативната персоналност.
  • Третият проект концептуализира креативността чрез противопоставеността на некреативността.

Колко са видовете креативност?

Психологическите изследвания върху креативността са основани на два подхода:

– първият разглежда креативността в полето на голямата креативност;

– вторият разглежда креативността в полето на малката креативност

Мотивация за учене и креативност

Мотивацията, която се използва в  процеса на  учене, също може да бъде проблемна за разгръщането на креативността или още  по-лошо  –  да  ограничи  креативността.

Игрите развиващи спонтанността и креативността са взаимосвързани и ключови за пълноценното развитие на личността.

error: Съдържанието не може да се копира.