Здравното възпитание у учениците

  • Начало
  • Здравното възпитание у учениците

В обучението се работа върху:

– специфичните подходи на възпитателното въздействие и взаимодействие;

– съвременни модели и принципи на здравнообразователния процес;

– същността и характеристиката на основните видове, форми, методи и средства на здравно възпитание;

– здравнообразователни програми – съдържателни компоненти, форми и методи за диагностика на здравната възпитаност.

error: Съдържанието не може да се копира.