Ефективно управление на времето в педагогическата среда

  • Начало
  • Ефективно управление на времето в педагогическата среда

Инфо за темата: Ефективното разпределение и управление на времето играе основополагаща роля за развитието на модерния човек – мотивиран, амбициозен, перспективен, мобилен, креативен – такъв, какъвто го познаваме или поне искаме да открием.

Всеки се е сблъсквал със задушаващото чувство, че задачите непрекъснато се увеличават, а време няма.

„Организирането на времето е изработване на умения на разума, които да Ви помагат да използвате времето си по възможно най-ефективния и продуктивен начин. Използването на подобни умения са основната разлика между ефективните и неефективните хора.

Много хора прекарват дните си побърквайки се от работа, но постигат малко, защото не се концентрират върху правилните неща…

„Щателното проучване на Pareto principle по тази тема,т. нар. Правило 80/20, показва, че средно 80% от неконцентрираните усилия пораждат само 20%  резултати и че основната част от 80 % от резултатите се постигат само с 20% от усилието.

Защо хората не управляват времето си?

„Въпреки преимуществата на управление на времето, много хора не го практикуват.

Как прекарвате деня си сега?

Паметта е много слаб водач, когато се наложи да оцените как прекарвате времето си – твърде е лесно да забравите за времето, прекарано в разговори с колеги, в правене на кафе, обяд и т.н. Тя функционира слабо, когато Вие не сте в добра форма през деня.

Създаване на подходяща времева среда

„Организацията е пръв приятел на разпределението на времето в смисъл, че доброто организиране е необходима предпоставка за ефективност и продуктивност. Лошата организация води до натрупване. Всичко отнема малко повече, отколкото трябва и се натрупва ден след ден, водейки до снижаване на ефективността.

В най-лошия случай, липсата на организация причинява реални проблеми.

Насочване на техниките към конкретни резултати

„Всичко, което правите по отношение организирането на времето е насочено да окаже ефект върху ефективността и продуктивността, да ви помогне да постигнете по-добър начин на организация и постигане на резултатите.

Използването на технологии и информационни системи.

„Всеки процес на управление на времето неизменно включва и технологиите и системите, които нашата цивилизация е създала, за да улесняват хората във всяка една сфера.

Наричани още „деца на технологиите” хората на 21-ви век използват постоянно голям набор от технологии и инструменти, които улесняват работния им процес и им спестяват не само усилия, но и много време. Ето защо технологиите ни предоставят уникалната възможност за бърза адаптация към различни ситуации и развиват потенциала ни.

Забързани в сивото си ежедневие ние хората все повече се опитваме постоянно да се надпреварваме с времето. Пристиснати от графици, крайни срокове и стотици ангажименти ние сякаш забравяме за истински стойностните неща от живота и прекарваме все по-малко време за нещата, които обичаме да правим и с хората, които ценим. Ето защо ефективното разпределение и управление на времето играе основополагаща роля за развитието на модерния човек – мотивиран, амбициозен, перспективен, мобилен, креативен – такъв, какъвто го познаваме или поне искаме да открием….

error: Съдържанието не може да се копира.