Ефективна увереност

„Не търси сила и увереност извън себе си, защото те идват отвътре!“

Увереността в себе си е печелившият фактор за постигане на големи резултати както в бизнеса, така и в личния живот. Уверените хора са харесвани и доказано успяват по-бързо и по-лесно.

Уменията за преодоляване на неувереността се постигат чрез пълното познаване на психическите процеси, които протичат в съзнанието при заплахи, проблеми, конфликти.

Стратегиите, които предлага тренинга повишават индивидуалния потенциал, показват на практика как да преодолеете страховете си и лесно да станете уверен. По забавен и свеж начин нашите опитни треньори ще Ви помогнат да осъзнаете и използвате съвършено умения за уверено самовъзприемане, общуване, поведение и изразяване пред аудитория.

Теоретичната част на обучението предлага видовете увереност и как се формира тя.

С практическата част в семинара „Ефективна Увереност” ние Ви обещаваме:

  • Умения за постигане на увереност в належащи моменти;
  • Външно показване на сила чрез жестове, мимики, стойка и походка;
  • Умения за увереност като практичен и стимулиращ фактор в общуването;
  • Уверена реч пред публика;
  • Практически примери за овладяване на увереност за индивидуалния опит.

Възприятието е реалност – колкото по-уверен си в себе си, толкова по-голяма е вероятността за успех!

error: Съдържанието не може да се копира.