Вътрешен треньор на фирмата

  • Начало
  • Вътрешен треньор на фирмата

Обучението е предназначен за вътрешни треньори на фирмата, служители в отделите за обучение и развитие на персонала.

Темите, които са застъпени в обучението „Вътрешен треньор на фирмата“ са:

– какво представлява тренинговата форма на обучение и защо е толкова ефективна;

– етапи в развитието на групата и поведението на треньора на всеки етап;

– груповата динамика и нейното управление;

– мотивация на участниците;

– инструменти на треньора;

– алгоритъм за създаване на обучението;

– методи на бизнес тренинга – фасилитация, модерация, мини лекция, ролеви игри, групова дискусия;

– организиране и протичане на бизнес тренинга;

– резултати от проведения тренинг и тяхното оценяване;

– управление на времето.

error: Съдържанието не може да се копира.