Вътрешен треньор на организацията

 • Начало
 • Вътрешен треньор на организацията

Тренингът е предназначен за вътрешни треньори на фирмата, служители в отделите за обучение и развитие на персонала.

Темите, които са застъпени в тренинга „Вътрешен треньор на организацията“ са:

 • какво представлява тренинговата форма на обучение и защо е толкова ефективна;
 • етапи в развитието на групата и поведението на треньора на всеки етап;
 • груповата динамика и нейното управлвние;
 • мотивация на участниците;
 • инструменти на треньора;
 • алгоритъм за създаване на обучението;
 • методи на бизнес тренинга – фасилитация, модерация, мини лекция, ролеви игри, групова дискусия;
 • организиране и протичане на бизнес тренинга;
 • резултати от проведения тренинг и тяхното оценяване;
 • управление на времето.

След участието си в тренинга Вие можете да:

 • създадете системни знания и опит, необходими за ефективна треньорска дейност във фирмата;
 • обучавате успешно Вашите служители;
 • използвате изпитани и доказано резултатни методи за организиране и провеждане на тренинги.
error: Съдържанието не може да се копира.