Възпитанието на подрастващите

  • Начало
  • Възпитанието на подрастващите

Какво е възпитанието? Не е ли основно желано качество при търсенето на любим човек? То е удивителна ценност, защото един възпитан човек винаги е достоен за уважение. За да бъде постигнато е необходима навременна и внимателна намеса, както от страна на родителите, така и от педагозите.

След семейството, училището е основата, на която се базира възпитанието. На педагозите в училище е отредена изключително значима роля в тази задача. Учителите са тези, които чрез полезна и ценна намеса трябва да предотвратят евентуалните проблеми в поведението на децата и да подпомогнат успешното им по-нататъшно развитие.

Обучението е насочено към учители от всички образователни спепени, интересуващи се как да достигнат оптимално ефективно ниво на възпитание у учениците, което да облекчи работата им и да удовлетвори родителите.

Тренингът „Възпитанието на подрастващите“ има за цел:

  • да запознае педагозите със същността и особеностите на процеса на възпитание, което ще подпомогне осъзнаването на разнообразните ситуации, участващи в изграждането на eфективно възпитание;
  • да подпомогне учителите в добиването на знание за значимостта на собствените действия (осъзнати или неосъзнати);
  • овладяване на ефективни техники за възпитаване на децата с поведенчески проблеми;
  • усвояване на подходящото поведение при различните групи „проблемни“ деца.
error: Съдържанието не може да се копира.