Алтернативни методи за ограмотяване

  • Начало
  • Алтернативни методи за ограмотяване

Курсът е предназначен за учители, у които има нагласи за търсене на нови технологии при ограмотяването на учениците. В хода на практически дейности обучаваните учители се запознават с европейски практики и с проекциите на тяхното прилагане в условията на българското училище.

Предмет на усвояване са както стратегии за бързо и ефективно овладяване на четенето, така и стратегии за преодоляване на трудностите, свързани с изграждането на графични умения за правилно писане на ръкописните букви. Като резултат обучаваните учители усвояват способи на действие, позволяващи им да съчетават традиционно използваната система на ограмотяване с нови и ефективни методи на ограмотяване.

error: Съдържанието не може да се копира.