ИНДИВИДУАЛЕН Human Design

Изискванията на ежедневния ни живот ни разсейват и ни отвличат все по-далеч от истинната ни природа. Дизайнът на човека показва на всеки от нас, че имаме уникални характеристики и специално  предназначение, което да изпълним на тази планета. Преживяването на дизайна на човека е валидиране на истинското Ви място в този свят. Разкриват се мисловни, емоционални, физически и генетично заложени качества, които оказват въздействие върху здравето, кариерата, връзките, взаимоотношенията.

Най-силно е влиянието върху начинът на взимане на решения. 
Истината е, че не са Ви дали „инструкции за употреба” при раждането. Но Вие можете да ги получите веднага. Щом веднъж приемете уникалността си и разберете, че не сте устроени да бъдете като никой друг, вече сте свободен да живеете живота на личност, която сте се родили да бъдете.

Хюман Дизайн Ви дава възможност да разберете сега:
•    Как да бъдете успешни, качествени и неповторими?
•    Как да се опознаете и приемате такива, каквито сте?
•    Как да вземате ефективни решения за Вас, направлявани от Вашия вътрешен авторитет? 
•    Как да получите по-дълбоко разбиране за това колко е уникален всеки един от нас?
„Познаването на личния житейски проект е ключът към личната ви сила, подобряване на взаимоотношенията ви и правилното вземане на решения в живота ви”.

„Познаването на личния житейски проект е ключът към личната ви сила, подобряване на взаимоотношенията ви и правилното вземане на решения в живота ви”.

error: Съдържанието не може да се копира.