Хигиена и опазване на средата за отглеждане

  • Начало
  • Хигиена и опазване на средата за отглеждане

Обучението се развива в модулите:

– Запознаване и прилагане на методи и техники за изграждане личната хигиена при децата;

– Запознаване спецификите и изискванията на средата за отглеждане и възпитание н аподрастващи;

– Как да възпитаме подрастващите към опазване на заобикалящата ни околна среда.

error: Съдържанието не може да се копира.