Финансиране на европейски образователни инициативи

  • Начало
  • Финансиране на европейски образователни инициативи

Набирането на средства е процес, при който се идентифицират и развиват приятелствата на организацията, опознават се хората, които вярват в нейната мисия, хората, които желаят да помогнат и участват в реализацията на нейните цели.

Това е процес на развитие и просперитет на самата организация, така че да се стимулира и привлича участието на всички, които споделят нейните желания и надежди.

Това обучение е полезно за Вас, защото:

–   научавате как да набирате средства чрез организиране на събития;

–  получавате 10 ключови правила за набирането на средства;

–  запознавате се с нормативната уредба на дарителските практики в България;

–  научавате как се набират средства за кауза;

–  усвоявате видовете техники за набиране на средства.

Обучението има цел да запознае участниците с възможните европейски програми и проекти, по които би могла да кандидатства институцията, която представляват. Също така се презентират начините, последователните стъпки при: оформянето на документооборота, който съпътства процедурата по кандидатстване и одобрение; начините и средствата за изпращане и реализация при одобрение.

error: Съдържанието не може да се копира.