Учителско портфолио

Обучението е предназначено за учители по всички учебни дисциплини във всички видове училища в системата на средното образование в страната, за класни ръководители, възпитатели, педагогически съветници.

Обучението е демонстрационно-илюстративно. Залага се на демонстрации от страна на обучителя върху инициирани примери на участниците в обучението. Обучителният формат е изцяло интерактивен, практически основан и насочен.

Работи се предимно в малки групи. Целта е обучаемите да извлекат максимална практическа полза от обучението.

Акценти в учебното съдържание:

– Портфолиото като добра инструментална практика за управление на качеството и за диференциално оценяване на дейността на учителя;

– Основни и допълнителни функции на учителското портфолио;

– Проблемът за атестирането на учителя;

– Училищно-институционалната акредитация и рейтинг;

– Концепция и дизайн на учителското портфолио. Рубрики;

– Видове формати и типове портфолиа за училищно-образователни цели. Ученическо портфолио;

– Допълнителни функции на ученическото портфолио.

error: Съдържанието не може да се копира.