Ученическо самоуправление

  • Начало
  • Ученическо самоуправление

Чрез обучението участниците се запознават с формите на ученическото самоуправление в България и по света, техники за включване на младите хора в демократичния живот на училището, методи и подходи за повишаване участието и развитие на социалния опит на учениците чрез активното им участие в обществения живот.

error: Съдържанието не може да се копира.