Управление на стреса

Обучението е насочено към преподаватели от всички образователни степени в СОУ, професионалисти, посветили живота си на тази професията, изълнена с ежеднивин стрес. Курсът предлага широк арсенал от техники и методология за идентифициране на стресовите ситуации и възможности за справяне с тях, което води до повишаване на личностния конфорт на участниците и повишаване на ефективността им за постигане на професионалните цели и задачи.

error: Съдържанието не може да се копира.