Управление на времето

„Загубено злато може да се намери, загубено време – никога.“ 

Невероятно е колко много време губим от живота си в безсмислени постъпки, в решаването на привидно спешни задачи и непълноценно релаксиране. След като видим резултатите от действията осъзнаваме, че нито сме свършили работата си, нито сме успели да починем качествено. Колкото и опитен да е човек, ако не знае как да организира времето си, го губи.

С тренингът за оптимизиране на времето облекчавате ежедневието си, получавате това, което искате и следователно успокоявате ума си, за да може да почивате. Помагаме Ви да откриете как изразходвате времето си и къде го прахосвате.

Препоръчително е ценен ресурс като времето да бъде използван ефективно!

Обучението предлага:
•    усвояване на пълен набор от инструменти за рационално планиране и използване на времето;
•    метод за изследване на досегашното разпределение на времето;
•    техники за внимание и концентрация;
•    преодоляване на факторите за нерационално използване на времето;
•    целеполагане и неговото облекчаване;
•    делегиране на задачи;

С ролевите игри, свежо изложената теория, дискусиите и работа в групи спестявате време за усвояването на умения за тайм мениджмънт!

Оптимизирайте ценното си време бързо и лесно!

error: Съдържанието не може да се копира.