Татяна Цоневска

Психолог           

Магистър психология, Университет „Паисий Хилендарски“-Пловдив

ПУ ”П.Хилендарски” – психолог-висше образование магистър                                                          

ВТУ “Педагогика на деца със СОП“ – висше образование – магистър                                                                                                                                                                                                                                                   

ТрУ – Ст.Загора „Детско-юношеска и училищна психология“ – специализация

ВТУ – специализация – „Управление на образованието“                                                                     

Специалност – „Организатор в управленски структури на образованието”

 Член на Дружеството на Психолозите в България от 13.12.2008г.

Притежава  комуникативни способности и умения за решаване на конфликти, способност да анализира, синтезира и да взема решения.

Познава и прилага законовите и  подзаконовите нормативни актове в системата на народната просвета.

error: Съдържанието не може да се копира.