Тайният саботьор на учебния процес

  • Начало
  • Тайният саботьор на учебния процес

Инфо за темата: По време на обучението учителите ще получат отговори на редица въпроси, свързани с агресията, хиперактивността, дефицит на вниманието и др. Ще бъдат предоставени нови идеи на учителите за взаимоотношенията с децата в обучителния процес.

„Kой е този таен саботьор?

Така нареченият саботьор на учебния процес най-често са агресивните и хиперактивните деца.

Агресията е вид действие или състояние, а агресивността е черта на характера, причина и склонност да се реагира агресивно.

Умствената настройка, която агресивните деца носят със себе си в живота, е почти стопроцентова гаранция, че в крайна сметка ще се забъркат в неприятности. Едно проучване сред малолетни престъпници, осъдени за тежки престъпления, и агресивни гимназисти сочи едно и също отношение към реалността: ако имат затруднения с някого, те веднага започват да го разглеждат като противник, смятат, че другият е враждебен, без да се опитат да потърсят допълнителна информация или да се опитат да помислят за мирен начин за уреждане на различията.

Агресивността понякога е нужна там, където „пробват да ви притискат“, тогава вие трябва да демонстрирате разумна твърдост и адекватно да отговорите.

Нека помним, че децата са доверчиви и любопитни по природа. Те лесно приемат и се адаптират, стига да сме търпеливи и адекватни на техните потребности и личностови особености. И когато намерим верния подход, верния път към тях – те ни дават най-ценното си – безрезервната си обич и признание.

Какво се разбира под хиперактивност

Тази диагноза се поставя трудно, защото при децата се наблюдават различни проявления. Хиперактивното дете е много лесно възбудимо, малко спи, физически е много активно, досажда често на възрастните с много въпроси или с тотално неподчинение, понякога е високо надарено в нещо, има богат речник, свръхизобретателно и находчиво е, неспокойно, тревожно, прекъсва разговора, намесва се навсякъде, прави много пакости, въпреки, че не е глупаво, много е импулсивно, хаотично, разсеяно, понякога мързеливо, не довършва започнатото, своенравно, егоцентрично, нетърпеливо, агресивно до прилагане на физическа сила, лъже и дори краде понякога в знак на протест или в желанието си да блесне пред връстниците, търси всяка възможност (дори и непозволената), за да бъде забелязано.

Хиперактивните деца са специална група. За тях могат да се чуят много и различни определения. Майките им ги определят като по-буйнички, по-отворени, по-нетърпеливи и по-любознателни. Учителките в детската градина – като немирници и побойници, а преподавателите в училище – като раздразнителни ученици, които трудно се съсредоточават и постоянно си намират всякакви други занимания, различни от уроците.

Понятието „хиперактивност” се характеризира със следните особености: Хиперактивните деца извършват постоянно някакви движения, никога не стоят спокойно. Нерядко са приказливи. Често неоснователно си движат ръцете, краката, въртят се на стола, обръщат се назад. Те не са в състояние да стоят дълго на едно място, скачат без разрешение, разхождат се в стаята и др.

Всичко е в нашите ръце да намерим тези „саботьори“ или проблемни дечица и да променим това в тях и да бъдем пример за тях. Да даваме най доброто от себе си и никога да не се отказваме от тях! Нашата мисия е да ги насочим в правилната посока и така да помогнем на детето да открие своят истински потенциал.

error: Съдържанието не може да се копира.